Cine sunt clienții noștri?

 • Clienții programului de socializare urbană și terapie socială Companion sunt difuzorii de presă scrisă sau digitală, agențiile de creație publicitară sau de organizare a evenimentelor, experți în diferite nișe profesionale, organizațiile non- guvernamentale, companiile sau grupurile de firme cu parteneri locali ori prestatorii de servicii de găzduire și ospitalitate turistică.

Care sunt principalele„ produse” sau servicii[1] pe care le oferim clienților noștri?

 • Resemnificare a„ scenei interioare”: cumul semnificațiilor de„ limbaj publicitar”, a relațiilor dintre brandurile locale, a clienților și partenerilor cu experții în diferite nișe profesionale prin atribuirea către personalul angajat al dumneavoastră; a noi principii și valori (monede sociale) prin: conectabilitate, loialitate și solidaritate[2].
 • Organizare de evenimente prin metoda PAPIC aflate în participațiune exclusivă cu interesele comune ale comunității de industrii partenere. [3]
 • Integrare a conceptului „grup- mic” în cadrul personalului organizației dumneavoastră de afaceri pentru resemnificarea relațiilor cu clienții și partenerii.[4]
 • „Hârtie: Opka” prelucrată pentru testarea metodei atribuirii de noi semnificații unor mesaje publicitare cu obiectivul de resemnificare a relațiilor sociale cu clienții și partenerii organizațiilor d- voastră de afaceri dintr- un câmp social deja format.[5]
 • Evaluare de date- mici[6] pentru a debloca cercetarea a noi modalități de informare, evaluare sau de implementare a unei campanii de comunicare cu clienții în plan extern și cu angajații în plan intern.
 • Informare și evaluare a influențelor social- culturale dintr- o comunitate de industrii partenere prin buletine de analiză și reportaje documentate prin următoarele modalități: evaluarea date- mici de impact real, întâlniri de tip focus- grup[7] sau buletine de analiză (interviuri sau chestionare) aplicate în teren.
 • Publicare a proiectului editorial „Anualul Companion” format din reportaje de impact real, care sunt informate din comunitatea de industrii creative sau non- creative ale regiunii Iași- Moldova.

În ce arie geografică ne desfășurăm activitățile?

 • Programul de socializare urbană și terapie socială „Companion” își are rezidența oficială în municipiul Iași oferind un larg interes deblocării cercetării și extinderii zonei de acțiune în alte orașe din România și din străinătate.

Cât de actuale sunt tehnologiile pe care le folosim?

 • Tehnologiile „Companion” sunt structurate în domeniile web: Str.Ipke.fun, Companion.ipke.fun. Bloog.ipke.fun și Dr.ipke.fun cu roluri de informare și promovare a manualului de publicitate „Grădinarul promocrat Dr. Ipke”.

Cât de interesați suntem de viabilitatea organizației?

 • Toate proiectele din rețeaua„ nodurilor”[8] Ipke au rolul de a construi o relație de încredere cu mărcile partenere ale „Fondului Companion”[9], alături de cei mai merituoși studenți, care au obținut „Bursele Companion”, pentru angajamentul de promovare sub acord de participațiune a intereselor comune a categoriilor de interes ofertate de către comunitatea de industrii partenere.

Care ne sunt convingerile fundamentale, valorile, aspirațiile și prioritățile etice?

 • Avem ca principale convingeri fundamentale: proximitatea oamenilor față de comunitate, continuitatea ideilor inovative, extensibilitatea mesajelor originale și dragostea față de oameni, care susțin cultivarea și dezvoltarea de standarde etico- profesionale croite în mod exclusiv, pentru: „mărcile cetățene”, ale comunităților locale.

Cât de sensibilă este agenția noastră de PR (din Str. Ipke) la problemele de mediu, sociale și comunitare?

 • Am atribuit comunității „Dr. Ipke (Companion)” și categoriilor de triere a inițiativelor grupurilor de interes: Companion, etichete identitare care vor ajuta la consolidarea relațiilor „scenei interioare”, dintre semnificații și soluții conceptuale; acestea fiind (tele) elementele de „ancorare” a personalului organizațiilor de afaceri la nevoile grupurilor locale, pentru a susține implicarea în rezolvarea problemelor de mediu, sociale sau comunitare.

Constituie personalul organizației un capital social al comunicării?

 • Capitalul social al comunicării atribuit programului de socializare urbană și terapie socială „Companion”, este evaluat prin analiza valorii datelor- mici de impact real în urma implicării creaționiste în rețeaua de noduri partenere (evenimente și experți) urmând formula de principii ale comunicării„ Arbore”.

[1] Recomandăm proiectul Companion difuzorilor de presă scrisă pentru a supraviețui „conversiei” cititorilor la mediul online.

[2] Monedele sociale menționate formează addendumul definiției contractului de solidaritate, pentru atribuirea validă a angajamentelor de: informare și implicare creaționistă- publicitară în comunitatea de industrii partenere.

[3] Servicii oferite doar organizațiilor de afaceri, care susțin prin contractul de solidaritate: deblocarea cercetării datelor- mici de impact real, prin buletine de analiză și reportaje.

[4] Rolul„ grupului- mic” este de a oferi plus valoare distribuită (capital social al comunicării) monedei sociale a conectabilității prin implicare în promovarea cauzelor sociale locale și creaționismul- publicitar al produselor și imaginii companiei.

[5] „Hârtia: Opka” este produsul „guerilla” al Agenției de PR din Str. Ipke și se adresează „scenei interioare” a publicului țintă care leagă „trunchiul” de interese ale rețelei de noduri („rădăcini”) Companion (evenimente și experți ai organizațiilor de afaceri sau asociații partenere).

[6] Datele- mici de impact real au misiunea de a documenta noi acțiuni de implicare socială sau creaționistă pentru o comunitate de industrii partenere.

[7] Întâlnirile focus- grup sunt organizate la sediul organizațiilor de afaceri sau în cadrul hubului partener.

[8] Soluții conceptuale.

[9] Grupuri de firme, cluburi sau persoane de influență care susțin prin contractul de solidaritate activitățile de deblocare a cercetării  prin promovarea temelor de studiu de către comunitatea Prodialog a Agenției de PR din Str. Ipke.

Top